През изминалите учебни часове по география и икономика учениците от шести клас се запознаха с природата, населението, стопанството и страните на най-големия континент на Земята – Азия. Във връзка с това, те изработиха проекти за избрана от тях азиатска държава. Учениците се включиха с голямо желание и ентусиазъм в поставената им задача и значително обогатиха знанията си по учебния предмет. Поздравления, дечица!
Снимки: https://www.facebook.com/photo/?fbid=418751646719275&set=pcb.418753133385793
https://www.facebook.com/photo/?fbid=418751643385942&set=pcb.418753133385793
https://www.facebook.com/photo/?fbid=418751723385934&set=pcb.418753133385793