Антоанета Иванова Николова

Директор
специалност - Математика и информационни технологии
степен - Магистър
уч. заведение -
ЮЗУ „Неофит Рилски”
5, 4 ПКС

Адела Иванова Велчева

Старши учител - начален етап
специалност - НУП
степен - Бакалавър
уч. заведение -
СУ „Св. Климент Охридски”
специалност - Езиково и литературно обучение
степен - Магистър
уч. заведение -
СУ „Св. Климент Охридски”
5, 4, 3, 2, 1 ПКС

Анелия Димитрова Георгиева

Старши учител - начален етап
специалност - Начална училищна педагогика
степен - Магистър
уч. заведение -
СУ „Св. Климент Охридски”
5, 4, 3, 2 ПКС

Анета Илиева Младенова

Старши учител - начален етап
специалност - Начална училищна педагогика
степен - Магистър
уч. заведение -
СУ „Св. Климент Охридски”
5, 4 ПКС

Анжелино Спасов Димитров

Старши учител по история и цивилизация
специалност - История
степен - Магистър
уч. заведение -
СУ „Св. Климент Охридски”

Антоанета Иванова Антонова

Старши учител по български език и литература
специалност - Българска филология
степен - Магистър
уч. заведение -
СУ „Св. Климент Охридски”

Боряна Димитрова Спасова

Старши учител по английски език
специалност - НУП и ЧЕ - английски език
степен - Бакалавър
уч. заведение -
ЮЗУ „Неофит Рилски”
специалност - Публична администрация
степен - Магистър
уч. заведение -
СУ ``Св. Климент Охридски``
5, 4 и 3 ПКС

Боянка Петрова Чамова

Старши учител - начален етап
специалност - Начална училищна педагогика
степен - Магистър
уч. заведение -
ЮЗУ „Неофит Рилски”
5, 4 ПКС

Борислав Йорданов Искрев

Учител по музика
специалност - Хореограф-педагог
степен - Бакалавър
уч. заведение -
СУ „Св. Климент Охридски”

Василка Николова Байтасова

Старши учител - природни науки, прогимназиален етап
специалност - Учител по химия и химични технологии
степен - Магистър
уч. заведение -
СУ „Св. Климент Охридски”
специалност - Селекция и семепроизводство
степен - Магистър
уч. заведение -
Тимирязевска селскостопанска академия, Русия
5, 4 ПКС

Галя Ненчова Веселинова

Старши учител по математика и информатика
специалност - Математика и информатика
степен - Магистър
уч. заведение -
ПУ „Паисий Хилендарски”
5 ПКС

Димитър Иванов Стойчев

Старши учител - прогимназиален етап
специалност - Математика
степен - Магистър
уч. заведение -
ПУ „Паисий Хилендарски”
5, 4 ПКС

Емилия Любенова Трифонова

Старши учител - начален етап
специалност - НУП
степен - Бакалавър
уч. заведение -
ИДНУ „Надежда Крупская“ гр. София
специалност - Теология
степен - Бакалавър
уч. заведение -
СУ „Св. Климент Охридски”
5 и 4 ПКС

Константин Иванов Ахтаподов

Учител по физическо възпитание и спорт
специалност - Учител по ФВС, Треньор по ски - алпийски дисциплини
степен - Бакалавър
уч. заведение -
Национална спортна академия
5 ПКС

Любомира Боянова Тинчева

Старши учител - начален етап
специалност - Начална училищна педагогика
степен - Магистър
уч. заведение -
СУ „Св. Климент Охридски”
5, 4 ПКС

Росица Георгиева Домишлярова

Учител по география
специалност - География
степен - Бакалавър
уч. заведение -
ЮЗУ``Неофит Рилски``

Румяна Иванова Павлова

Старши учител - начален етап
специалност - Начална училищна педагогика
степен - Магистър
уч. заведение -
СУ „Св. Климент Охридски”
5, 4, 3, 2 ПКС