Антоанета Иванова Николова

Директор
специалност - Математика и информационни технологии
степен - Магистър
уч. заведение -
ЮЗУ „Неофит Рилски”
V, IV, III, II и I ПКС

Йорданка Ангелова Младенова

Заместник-директор по учебната дейност
специалност - Начална училищна педагогика и Информационни технологии
степен - Магистър
уч. заведение -
СУ „Св. Климент Охридски”
V, IV, III, II и I ПКС

Анелия Димитрова Георгиева

Старши учител - начален етап
специалност - Начална училищна педагогика
степен - Магистър
уч. заведение -
СУ „Св. Климент Охридски”
V, IV, III и II ПКС

Анета Илиева Младенова

Старши учител ГЦОУД I – IV клас
специалност - Начална училищна педагогика
степен - Магистър
уч. заведение -
СУ „Св. Климент Охридски”
V, IV ПКС

Адела Иванова Велчева

Старши учител ГЦОУД I – IV клас
специалност - НУП
степен - Бакалавър
уч. заведение -
СУ „Св. Климент Охридски”
специалност - Езиково и литературно обучение
степен - Магистър
уч. заведение -
СУ „Св. Климент Охридски”
V, IV, III, II и I ПКС

Ани Иванова Аврамова-Шейнова

Старши учител - начален етап
специалност - Предучилищна и начална училищна педагогика
степен - Магистър
уч. заведение -
ЮЗУ ``Неофит Рилски``
V, IV, III, II и I ПКС

Боряна Димитрова Спасова

Старши учител по английски език
специалност - НУП и ЧЕ - английски език
степен - Бакалавър
уч. заведение -
ЮЗУ „Неофит Рилски”
специалност - Публична администрация
степен - Магистър
уч. заведение -
СУ ``Св. Климент Охридски``
V, IV и III ПКС

Екатерина Йорданова Иванова

Учител ГЦОУД - I - IV клас
специалност - Начална училищна педагогика
степен - Магистър
уч. заведение -
ЮЗУ ``Неофит Рилски``
специалност - Компютърни системи и технологии
степен - Бакалавър
уч. заведение -
Технически университет - София

Росица Георгиева Домишлярова

Учител ГЦОУД V - VII клас
специалност - Георгафия
степен - Бакалавър
уч. заведение -
ЮЗУ ``Неофит Рилски``
V ПКС

Василка Николова Байтасова

Старши учител - природни науки, прогимназиален етап
специалност - Учител по химия и химични технологии
степен - Магистър
уч. заведение -
СУ „Св. Климент Охридски”
специалност - Селекция и семепроизводство
степен - Магистър
уч. заведение -
Тимирязевска селскостопанска академия, Русия
V, IV и III ПКС

Галя Ненчова Веселинова

Старши учител по математика и информатика
специалност - Математика и информатика
степен - Магистър
уч. заведение -
ПУ „Паисий Хилендарски”
V, IV, III, II и I ПКС

Константин Иванов Ахтаподов

Старши учител по физическо възпитание и спорт
специалност - Учител по ФВС, Треньор по ски - алпийски дисциплини
степен - Бакалавър
уч. заведение -
Национална спортна академия
V ПКС

Любомира Боянова Тинчева

Старши учител ГЦОУД I – IV клас
специалност - Начална училищна педагогика
степен - Магистър
уч. заведение -
СУ „Св. Климент Охридски”
V, IV ПКС

Габриела Стефчова Христова

Учител по български език и литература
специалност - Българска филология
степен - Бакалавър
уч. заведение -
СУ „Св. Климент Охридски”
V ПКС

Румяна Иванова Павлова

Старши учител - начален етап
специалност - Начална училищна педагогика
степен - Магистър
уч. заведение -
СУ „Св. Климент Охридски”
V, IV, III, II ПКС

Анжелино Спасов Димитров

Старши учител по история и цивилизация
специалност - История
степен - Магистър
уч. заведение -
СУ „Св. Климент Охридски”

Симона Руменова Шуманова

Учител ГЦОУД - I - IV клас
специалност - Икономика на търговията
степен - Бакалавър
уч. заведение -
Университет за национално и световно стопанство - гр. София
специалност - Начална училищна педагогика
степен - Магистър
уч. заведение -
СУ ``Св. Климент Охридски``

Петя Валентинова Янкова

Учител ГЦОУД V - VII клас
специалност - География и биология
степен - Бакалавър
уч. заведение - СУ ``Св. Климент Охридски``

IV ПКС