Преподавателката по природни науки Василка Байтасова  имаше невероятната възможност за повишаване на квалификацията си, предоставена от международната изследователска институция CERN (Conseil Europeen pour Recherche Nucleaire) – Женева в периода 21–27.07.2019г. Обучението в европейския център за ядрени изследвания бе осъществено по НП «Развитие на педагогическите специалисти» и финансирано от дирекция «Квалификации и кариерно развитие» на МОН. Ръководител на обучителната програма от българска страна е Свежина Димитрова – директор на народната астрономическа обсерватория и планетариум «Николай Коперник» – гр. Варна.

Одобрена след конкурс на МОН, Василка Байтасова беше включена в група от 35 учители по природни науки от цялата страна, които посетиха CERN.

CERN обединява усилията на европейските страни за изследвания за мирни цели в областта на физиката на елементарните частици. Днес е най-големият комплекс от ускорители в света. Учените в този комплекс изследват основната структура на Вселената, изобретяват нови технологии, подготвят учени, обединяват нациите чрез наука, използват най-сложните научни инструменти – ускорители и детектори, за да изследват базовите съставки на Вселената. Те се стремят да открият отговорите на някои основни  въпроси пред науката: От какво е съставена материята?, Какви са свойствата на пространството, времето и материята?, Какво ще се случва във Вселената?.

„В процеса на обучението слушахме  лекции, гледахме презентации и направихме посещения на детекторите  ATLAS и CMS (детектор с най-голямо българско участие), като имахме уникалния шанс  да слезем 100м под земята, за да се запознаем на място с работата на детекторите. Попаднахме в  AMS  центъра на  HACA, контролния (CCC) и компютърен център на CERN. Видяхме компютъра, където се е родил WWW (WOPLD WIDE WEB).  Придобихме представа за GRID технологиите, където се съхраняват огромни количества данни, получени от ядрените изследвания в CERN и за работата на ускорителите на елементарни частици и системите за управление.

В ускорителите като Големият адронен колайдер (LHS)  и Супер протон синхротрона (SPS)  се осъществяват сблъсъци на протони, а четири детектора наблюдават и записват резултатите от тези сблъсъци.

Правихме опити и анализи в S Cool LAB. Много от откритията в CERN се използват за протонна терапия на онкологични заболявания и нуклеарна диагностика. Музеят на физиката на елементарните частици Микрокосмос ни представи виртуално раждането на Вселената след големия взрив.

Благодарим на българските учени в CERN, които ни докоснаха до тази магия!” – разказа г-жа Байтасова.

След обучението й, тя става не само посланик на CERN сред учениците и колегите си, но и вдъхновител, който ще мотивира децата да изучават с удоволствие STEM науките, ще поддържа интереса им към модерната наука, ще подпомага творческото разбиране и претворяване на света, ще ги насочва да избират професията на изследователя и един ден, преследвайки мечтите си, да продължат делото на бъларските учени в CERN.

Снимки: https://www.facebook.com/pg/%D0%9E%D1%81%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%BD%D0%BE-%D1%83%D1%87%D0%B8%D0%BB%D0%B8%D1%89%D0%B5-%D0%A5%D1%80%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%BE-%D0%9C%D0%B0%D0%BA%D1%81%D0%B8%D0%BC%D0%BE%D0%B2-%D0%B3%D1%80-%D0%A1%D0%B0%D0%BC%D0%BE%D0%BA%D0%BE%D0%B2-195430983816818/photos/?tab=album&album_id=3021277804565441