Във връзка с инициативите, посветени на Деня на Земята, учениците от пети клас, заедно със своите учители г-жа Байтасова и г-жа Домишлярова гледаха презентация, отразяваща екологичните проблеми на планетата ни. Те дискутираха какво би могъл да направи всеки един от нас, за да помогне на нашия единствен дом – Земята. Накрая учениците изработиха почвени топчици, пълни със семена на растения, които разпръснаха сред природата.
Снимки: https://www.facebook.com/photo/?fbid=454852706442502&set=pcb.454857553108684
https://www.facebook.com/photo?fbid=454852783109161&set=pcb.454857553108684