Преустановяват се учебните занятия за периода 23.01-27.01.2023г.