Покана за празничното откриване на новата учебна година.