Проекти по география

През изминалите учебни часове по география и икономика учениците от шести клас се запознаха с природата, населението, стопанството и страните на най-големия континент на Земята – Азия. Във връзка с това, те изработиха проекти за избрана от тях азиатска държава. Учениците се включиха с голямо желание и ентусиазъм в поставената им задача и значително обогатиха…