Участие в игри на шестокласници

Учениците от шести клас участваха в образователно-състезателна игра, организирана от Местната комисия за борба срещу противообществените прояви на малолетни и непълнолетни. Темата на събитието беше “Агенция за професионални находки”, която е част от проекта “Мисии на успеха и щастието”. Състезанието се проведе в хотел “Арена”, град Самоков. Разделени в два равностойни отбора “Рилски орли” и…