Ремонтни дейности

Приключи ремонтът на покрива на ОУ „Христо Максимов”. Ремонтът се извършва със средства, отпуснати от Министерство на образованието. Дейностите включваха ремонт на покрива на сградата на физкултурния салон, като се постави хидроизолация и се подмениха керемидите. Където има компрометирани греди, също се подмениха. Поставиха се и улуци за отводняване. В момента се ремонтира помещението на…

Обучение в електронна среда

Уважаеми родители и ученици, уведомяваме Ви, че от понеделник – 30.11.2020г. до 21.12.2020г. /включително/ учениците ще се обучават от разстояние в електронна среда в платформата Microsoft Teams. Часовете ще се провеждат по утвърденото седмично разписание и график, който можете да видите приложен. На основание чл. 7, ал. 6 от наредба № 10 за организация на…

Наградени ученици

Днес Дигиталните совички получиха своите сертификати за успешно завършен проект “Образование за утрешния ден ” и са вече дигитално грамотни. Те получиха основните базови знания за работа с дигитални устройства. Бяха положени знания и умения в дигитална среда и дигитална емпатия. За своя труд, отговорно отношение и постоянство бяха наградени от госпожа Николова. Поздравления, мили…

Reading Grig 2020

Днес учениците от втори клас премериха знанията и уменията си за четене на английски език в състезанието Reading grig. В надпреварата се включиха само онези ученици, които сами заявиха желание за участие. Те бяха осем на брой и бяха успешно журирани от шестокласници и седмокласници /Кристина Рангелова, Ева Христова, Илияна Янкова, Веселина Илиина, Васил Атанасов…

Наградени ученици

Четвъртокласниците, които се включиха в проект “Образование за утрешния ден” по дигитални компетентности за учебната 2019/2020 година днес получиха своите сертификати от г-жа Николова. Голяма част от децата получиха и награда за активно участие. Поздравления за всички ученици!

Честит, щастлив и светъл ден на християнското семейство!

Честит, щастлив и светъл ден на християнското семейство! Да има здраве, задружие, любов и щастие във всеки дом! Да растат децата здрави, умни, да носят в сърцата си българските традиции, ценности и християнски добродетели! 🙏❤👨‍👩‍👧‍👦
Трети клас
Видео: https://www.facebook.com/195430983816818/videos/806965183427314

Ден на християнското семейство

Ден на християнското семейство с учениците от начален етап на ОУ “Христо Максимов”. 👨‍👨‍👧‍👦❤️🙏 Мероприятията са осъществени по проект “Учим и ще успеем”, финансиран от ЦОИДУЕМ. Групите по проекта са: “Малките в атака” – 1-ви клас, „Забава и успех”–2-ри клас, „Иновативни третокласници” – 3-ти клас и „Учим и играем” – 4-ти клас.
Снимки: https://www.facebook.com/%D0%9E%D1%81%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%BD%D0%BE-%D1%83%D1%87%D0%B8%D0%BB%D0%B8%D1%89%D0%B5-%D0%A5%D1%80%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%BE-%D0%9C%D0%B0%D0%BA%D1%81%D0%B8%D0%BC%D0%BE%D0%B2-%D0%B3%D1%80-%D0%A1%D0%B0%D0%BC%D0%BE%D0%BA%D0%BE%D0%B2-195430983816818/photos/pcb.4243113009048575/4243105225716020/
https://www.facebook.com/%D0%9E%D1%81%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%BD%D0%BE-%D1%83%D1%87%D0%B8%D0%BB%D0%B8%D1%89%D0%B5-%D0%A5%D1%80%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%BE-%D0%9C%D0%B0%D0%BA%D1%81%D0%B8%D0%BC%D0%BE%D0%B2-%D0%B3%D1%80-%D0%A1%D0%B0%D0%BC%D0%BE%D0%BA%D0%BE%D0%B2-195430983816818/photos/pcb.4244902665536276/4244899405536602/

Ден на толерантността

На 16 ноември 1996 година на Общо събрание на ООН е приета Декларация за принципите на толерантността, по силата на която понятието е дефинирано по следния начин: „толерантност“ означава уважение, приемане и разбиране на богатото многообразие от култури в нашия свят, на нашите форми на самоизява и способите за проява на човешката индивидуалност. Толерантността е…

Опазване на природата

Креативните ни третокласници и техният лапбук на тема “Опазване на природата”
Снимки: https://www.facebook.com/%D0%9E%D1%81%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%BD%D0%BE-%D1%83%D1%87%D0%B8%D0%BB%D0%B8%D1%89%D0%B5-%D0%A5%D1%80%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%BE-%D0%9C%D0%B0%D0%BA%D1%81%D0%B8%D0%BC%D0%BE%D0%B2-%D0%B3%D1%80-%D0%A1%D0%B0%D0%BC%D0%BE%D0%BA%D0%BE%D0%B2-195430983816818/photos/pcb.4224886574204552/4224885514204658/